Gestió de Clients

El principal objectiu d’aquesta categoria és digitalitzar i optimitzar la gestió de les relacions comercials amb els teus clients.

[image_with_animation image_url=”12018″ alignment=”” animation=”Fade In” hover_animation=”none” border_radius=”none” box_shadow=”none” image_loading=”default” max_width=”100%” max_width_mobile=”default” img_link=”https://www.flytech.es/kit-digital”]

Funcionalitats i serveis

 • Gestió de clients: seràs capaç d’emmagatzemar i consultar les dades de cadascun dels teus clients, desde la seva alta com oportunitat de negoci, i simular la compra de productes o contractació de serveis.
 • Gestió de Clients potenciales (Leads): podràs donar d’alta nous Leads de forma manual o mitjançant una importació per fitxer. Les dades associades als Leads et permetran la seva gestió comercial amb l’objectiu de convertir-los en clients. A més a més, podràs parametritzar normes de negoci per a l’assignació de Leads segons diferents criteris.
 • Gestió d’oportunitats: tindràs la possibilitat de gestionar totes les oportunitats de negoci que comportin l’enviament al client potencial o Lead d’ofertes i pressupostos. A més, podràs comprovar l’estat de cada oportunitat (en anàlisi, oferta presentada, en negociació, guanyades, cancel·lades, etc.).
 • Accions o tasques comercials: l’eina implantada per l’Agent Digitalitzador de la teva elecció et permetrà crear accions i tasques comercials, tant de forma natural com automàtica.
 • Reporting, planificació i seguiment comercial: podràs realitzar seguiment mitjançant indicadors (KPI’s), llistat d’oportunitats, i altres amb diferents nivells d’agregació d’informació en funció de les teves necessitats. Podrás también generar informes para el seguimiento y monitorización de tu actividad comercial, contemplando ratios de eficiencia, estado de fases, pipeline y otros atributos medibles (como productos, cotizaciones, etc.), y según los canales, perfiles, roles y/o fases comerciales. Aquests informes podran mostrar, almenys, dades mensuals, acumulades i/o comparatives entre diferents exercicis comercials.
 • Avisos: seràs capaç de visualitzar Avisos de Clients en format gràfic de diferent tipologia (icones, missatges emergents, etc.).
 • Gestió documental: la solució inclourà un software per a la gestió centralitzada de la documentació capaç d’insertar i/o vincular documents tant relatius a la teva activitat comercial, com els proporcionats pels propis clients.
 • Disseny Responsive: tindràs una interfície funcional en tot tipus de dispositius.
 • Integració amb diverses plataformes: disposaràs d’APIs o Web Services per a la consolidació de la informació i dades de tota la teva empresa.

Percentatges d’execució associats a les fases

 • Primera: 70 %
 • Segona: 30 %

Import màxim de l’ajuda

 • 0 < 3 treballadors: 2.000€ (inclou 1 usuari)
 • 3 < 9 treballadors: 2.000€ (inclou 1 usuari)
 • 10 < 50 treballadors: 4.000€ (inclou 3 usuaris)

 

Solucions ServiFlytech compatibles amb l’ajuda:

Sol·licita més informació i pressupost aquí.